Оцінювання та прогнозування роботоздатності тривало експлуатованих труб бурильних колон

Автор(и)

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • О. Ю. Витязь ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. С. Грабовський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-2(49)-7-17

Ключові слова:

бурильна труба, діаграми циклічної корозійної тріщиностійкості, корозійно-втомні тріщини, пороговий і критичний коефіцієнти інтенсивності напружень, порогова глибина корозійно-втомної півеліптичної тріщини.

Анотація

Проблема контролю та попередження обводнення покладів родовищ України набуває все більшої ак-туальності. Вирішення даної проблеми є одним із напрямків збільшення вуглеводневилучення з виснажених газових родовищ в умовах активного водонапірного режиму. Експлуатація видобувних свердловин ускладнюється накопиченням рідини на вибої, що призводить до значних ускладнень під час їх роботи та подальшого передчасного припинення   фонтанування. Обводнення свердловин зумовлює необхідність виконання робіт з інтенсифікації винесення рідини з вибою на поверхню чи  ізоляції припливу пластових вод. Враховуючи значні залишкові запаси защемленого водою газу, актуальним є удосконалення існуючих та розробляння нових технологій дорозробки виснажених родовищ в умовах інтенсивного обводнення з метою забезпечення максимальних коефіцієнтів вилучення вуглеводнів. В даній роботі узагальнено вітчизняні та зарубіжні технології розробки родовищ в умовах прояву пружноводонапірного режиму та проаналізовано основні недоліки та переваги існуючих методів інтенсифікації припливу вуглеводнів в умовах обводнення газових та газоконденсатних свердловин. Проаналізовано основні фактори, що визначають причини та характер обводнення продуктивних пластів та шляхи його попередження. За результатами аналізу лабораторних та екс-периментальних досліджень встановлено механізм поведінки защемленого пластовою водою газу, однак не достатньо вивчене питання визначення локалізації залишкових запасів вуглеводнів. Враховуючи вищенаведене, обґрунтовано необхідність створення і використання постійно діючих геолого-технологічних моделей (ПДГТМ), що забезпечить більш повне вилучення  залишкових запасів газу з виснажених родовищ в умовах інтенсивного просування пластової води в продуктивні пласти. В разі адаптації тривимірної моделі до фактичних даних історії розробки та відтворення динаміки прориву пластової води в експлуатаційних свердловинах з’являється можливість визначити найбільш перспективні зони та ділянки родовища, колектори яких характеризуються високими фільтраційно-ємнісними властивостями та значними залишковими запасами газу. Використання постійно-діючої геолого-технологічної модель родовища дає можливість на-працювати можливі шляхи довилучення залишкових запасів газу із защемлених пластовою водою зон, вдосконалити існуючі технології розробки та забезпечити максимальні коефіцієнти вуглеводневилучення.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Mekhanika ruinuvannia i mitsnist mate-rialiv: dovidn. posib. / za zah. red. V.V. Pana-siuka. Tom 10: Mitsnist ta dovhovichnist naftohazovoho obladnannia / V.I. Pokhmurskyi, Ye.I. Kryzhaniv-skyi, V.M. Iva-siv ta in. Lviv – Ivano-Frankivsk: Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka NAN Ukrainy; Ivano-Frankivskyi natsion. tekhn. un-t nafty i hazu, 2006. 1193 p. [in Ukrainian]

Informatsiinyi biuleten pro avarii, usk-ladnennia i brak v roboti pid chas burinnia sverdlovyn v BU “UKRBURHAZ” za 2018 rik. [in Ukrainian]

Informatsiinyi biuleten pro avarii, usk-ladnennia i brak v roboti pid chas burinnia sverdlovyn v BU “UKRBURHAZ” za 2016 rik. [in Ukrainian]

Informatsiinyi biuleten pro avarii, usk-ladnennia i brak v roboti pid chas burinnia sverdlovyn v BU “UKRBURHAZ” za 2015 rik. [in Ukrainian]

Macdonald K. A., Bjune J. V. Failure Analysis of Drillstrings. Engineering Failure Analysis. 2007. Vol. 14, Is. 8. P 1641-1666. [in Ukrainian]

Zamani S. M., Hassanzadeh-Tabrizi S.A. , Sharifi H. Failure Analysis of Drill Pipe: A Review. Engineering Failure Analysis. Jan 2016. Vol. 59. R 605-623.

Analiz koroziino-vtomnykh ruinuvan elementiv burylnoi kolony / V. I. Artym, I. I. Yatsy-niak, V. V. Hrytsiv [ta in.]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2012. № 2 (43). P. 197-202. [in Ukrainian]

Ivasiv V. M., Hryndzhuk Ya. S., Yurych L. R. Analiz prychyn ruinuvannia elementiv burylnoi kolony. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva. 2014. No 6/4 (20). P. 15-17. [in Ukrainian]

Ziaja Jan Failures and troubles accom-panying horizontal directional drilling. NTTB – Nowoczesne Techniki i Technologie Bez-wykopowe. 2001. No 2-3. P 32–37. [in Ukrainian]

Failure analysis of IEU drill pipe washout / S. Lu, Y. Feng, F. Luo, C. Qin, X. Wang. International Journal of Fatigue. Dec. 2005. Vol. 27. Iss. 10-12. P. 1360-1365. https://doi:10.1016/j.ijfatigue.2005.07.012.

Ustanovka dlya ispyitaniy konstruktsi-onnyih materialov na tsiklicheskuyu korrozi-onnuyu treschinostoykost / R. S. Grabovskiy, I. N. Dmyitrah, Ya. N. Pukas [i dr.] Dep. VINITI No 67 68 – V 89 ot 10.11.1989 g. P. 8. [in Russian]

Bertini L., Conti P. Fatigue crackgrowthbehaviour off our structural steel sinair and in a geothermalfluidenvironment. In-ternational Journal of Fatigue. 1992. Vol. 14. No 2. P. 75-83.

Mehanika razrusheniya i prochnost materialov: Spravochnoe posobie v 4 vol. / Pod obshch. red. V.V.Panasiuka. K.: Nauk. dumka, 1988-1990. [in Russian]

Lim E.Y. et al. Approximate Influence Functions for Part-Circumferential Interior Sur-face Cracksin Pipes. ASTM STP 791. P. I-281 - I-296.

Raju I. S, Newman J.C. "Stress-Intensity Factors for Circumferential Surface Cracksin Pipesand Rods, ASTM STP 905, 1986. P. 789 - 805.

Otsinka vplyvu dynamichnykh navanta-zhen na umovy ruinuvannia trub burylnykh kolon pid chas spusko-pidiimalnykh operatsii / O. Yu. Vytiaz, R. S. Hrabovskyi, V. V. Tyrlych, V. I. Artym. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2018. No 1 (44). P. 25-34. [in Ukrainian]

Artym V. I. Pidvyshchennia ek-spluatatsiinoi nadiinosti trubnykh i shtanhovykh kolon dlia burinnia ta vydobuvannia nafty i hazu: dys. dokt. tekhn. nauk. Ivano-Frankivsk, 2010. 281 p. [in Ukrainian]

Tyrlych V.V. Zabezpechennia bezavariinoi roboty burylnykh trub z vyiavlenymy ekspluatatsiinymy defektamy: dys. kand. tekhn. nauk. Ivano-Frankivsk, 2019. 179 p. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

30.12.2020

Як цитувати

Крижанівський, Є. І., Витязь, О. Ю., & Грабовський, Р. С. (2020). Оцінювання та прогнозування роботоздатності тривало експлуатованих труб бурильних колон. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (2(49), 7–17. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-2(49)-7-17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>