№ 1(27) (2011): НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ

					##issue.viewIssueIdentification##

Тематика журналу «НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи:

  • Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ
  • Нафтогазова інженерія
  • Машини, обладнання та матеріали
  • Транспорт та зберігання нафти і газу
  • Вимірювання, контроль і технічна діагностика
Опубліковано: 03.03.2011

ГЕОЛОГІЯ, РОЗВІДКА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ