No. 1(34) (2013): SCIENTIFIC BULLETIN IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS

					View No. 1(34) (2013): SCIENTIFIC BULLETIN IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS

Тематика журналу «НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи:

  • Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ
  • Нафтогазова інженерія
  • Машини, обладнання та матеріали
  • Транспорт та зберігання нафти і газу
  • Вимірювання, контроль і технічна діагностика
Published: 2013-03-06

МACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES

GEOLOGY, PROSPECTING AND INDUSTRIAL GEOPHYSICS OF OIL AND GAS FIELDS

MEASURING, MONITORING AND TECHNICAL DIAGNOSTICS