Про журнал

Назва видання: Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ЗасновникиІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 1993-9965 print`

                                                                                ISSN 2415-3524 online

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15833-4305 ПР видане Міністерством юстиції України 16 жовтня 2009 р

Періодичність: Виходить 2 рази на рік

Видається: З грудня 2001 року

Журнал внесено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643).

 Тематика: Тематика журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи:

              -механіка матеріалів;

              - механічна інженерія;

              - інформаційні програми та комп'ютерно-інтегровані технології.

 Мова видання: Статті друкуються українською та англійською мовами

 Редактори: О.О. Роспопа, М.Є. Рибіцька

 Адреса редакції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Україна, 76019

Тел.: +380 (342) 507796

E-mail: redntv@nung.edu.ua, nvjournal@nung.edu.ua

WEB: http://nv.nung.edu.ua