№ 2(32) (2012): НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ

					##issue.viewIssueIdentification##

Тематика журналу «НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи:

  • Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ
  • Нафтогазова інженерія
  • Машини, обладнання та матеріали
  • Транспорт та зберігання нафти і газу
  • Вимірювання, контроль і технічна діагностика
Опубліковано: 29.05.2012

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ

СПОРУДЖЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ГАЗОНАФТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ