АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ ПО ДЖЕРЕЛАХ ДАНИХ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ

Authors

  • Т. Р. Стисло ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. (03422) 46067
  • В. І. Шекета ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. (03422) 46067

Keywords:

mining routines, information retrieval, digital library, intelligent functions, queries support.

Abstract

The structured solutions for introduced mining routines in the framework of process for information retrieval for integrated environment of WEB-based university digital library with the goal of implementation of intelligent functions for support of user’s queries and documents logical structure generation based on data sources, knowledgesources, metadates and metaknowledges is proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Бойко В.С. Довідник з нафтогазової справи / В.С. Бойко, Р.М. Кондрат, Р.С. Яремійчук. – Львів, 1996. – 620 с.
2 Положення про систему каталогів і картотек науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. // Наказ по університету від 14.09.2010р. № 105.
3 Юрчишин В.М. Інформаційне моделювання нафтогазових об’єктів: монографія / В.М. Юрчишин, В.І. Шекета, О.В. Юрчишин. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2010. – 192 с.
4 Юрчишин В.М. Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ. Дис...д-ра техн. наук / Юрчишин В.М. – Івано-Франківськ, 2006. – 310 с.
5 Шекета В.І. Інформаційна система для прогнозування нафтогазоносних покладів. Дис... канд. техн. Наук / Шекета В.І. – Херсон. – 1999. – 140 с.
6 Стисло Т.Р. Концептуалізація запитів користувача по базах знань метаданих про бібліотечні ресурси / Т.Р.Стисло, В.І. Шекета, Р.М. Федорак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – Том 4. – С. 132-138.
7 Стило Т.Р. Структуризація інформаційного простору цифрової бібліотеки з допомогою орієнтованих графів. // Матеріали міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD’2009». – 8-10 грудня 2009. – Київ, 2009. – С. 108-109.
8 Arms W. Digital Libraries. – MIT Press. – Cambridge, MA. – 2000. – 291p.
9 K. Sparek Jones, P. Willet. Readings in Information Retrieval. Morgan Kaufmann Publishers, Inc. – 1997. – 593 p.

Published

2010-11-09

How to Cite

Стисло, Т. Р., & Шекета, В. І. (2010). АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ ПО ДЖЕРЕЛАХ ДАНИХ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 98–108. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/467