Діелектрометрія мастильних олив у змінному електричному полі

Автор(и)

  • І. І. Шостаківський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • І. І. Шостаківський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-24-33

Ключові слова:

олива, електричне поле, полярні сполуки, старіння олив, шлами, механічні забруднення

Анотація

Обґрунтовано необхідність розроблення методики оцінки стану мастильних олив з акцентом на можливості використання у певних видах обладнання з врахуванням конкретних експлуатаційних та технологічних вимог. Для вирішення поставленої задачі проаналізовано процеси старіння олив загалом, та окрему увагу приділено механізмам утворення розчинних та нерозчинних сполук в початково діелектричному середовищі. На думку авторів, інтенсивність утворення таких речовин та ступінь їх накопичення можуть слугувати одним із критеріїв оцінки стану придатності оливи як невід’ємної частини механічної системи загалом, так і в якості мастильного матеріалу зокрема. З метою експрес-діагностики олив та для розширення можливостей вивчення процесів зміни стану складних багатокомпонентних сумішей було запропоновано використання діелектрометрії у змінному електричному полі, оскільки відомі та описані досі методики вивчення зміни провідності діелектричних рідин в умовах постійного електричного поля, на думку авторів, накладають певні обмеження. Для підтвердження запропонованої теорії авторами запропоновано лабораторну установку, яка би дала змогу дати відповідь на запитання щодо якісної можливості подальшого використання оливи та певною мірою прогнозувати зміни її стану на тих чи інших видах обладнання. Отримані експериментальні результати демонструють зміни падіння потенціалу у відібраних пробах з різним ступенем забрудненості, що відображає накопичення та певну орієнтацію полярних частинок у змінному електричному полі. В результаті серії експериментів були визначені оптимальні геометричні розміри вимірювального пристрою та умови вимірювання відповідно. Додатково було проведено експериментальні дослідження оливи з попередньо заданим вмістом шламів та механічних забруднень. Експериментальні залежності загалом підтверджують гіпотези авторів та запропонований підхід щодо оцінки якості олив.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Palyvo-mastylni materialy, tekhnichni ridyny ta systemy yikh zabezpechennia / Upor. V. Ya. Chabannyi. Kirovohrad: Tsentralno-Ukrain-ske vydavnytstvo, 2008. 500 р. [in Ukrainian]

Shostakivskyi I. I., Kharun V. R. Rationale of the dielectrometric method of definition of lubricant oils tribological characteristics changes. Sientific bulletin of Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas. 2021. No 2(51). P. 16–22. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-2(51)-16-22

Shostakivskyi I. I. Zminy stanu mastylnykh olyv naftohazopromyslovoho obladnannia u protsesi ekspluatatsii. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2002 r. № 4(5). P. 81-84. [in Ukrainian]

Paraiko Yu. I., Shostakivskyi I. I. Dielektrometrychnyi metod kontroliu zmin trybolohichnykh kharakterystyk olyv transmisii naftohazovoho obladnannia. Problemy tertia ta znoshuvannia. 2010. Vyp. 53. P. 71-80. [in Ukrainian]

Shostakivskyi I. I., Paraiko Yu. I Starinnia mastylnykh olyv ta analiz superechnostei system otsinky yikh stanu. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2005. № 2. P. 74-79. [in Ukrainian]

Biernat K. Ocena wlasciwosci normatywnych jako kryteriow charakteryzujacych przydatnosc olejow smarowyh w eksploatacji. Zeszyty naukowe IPE MCNEMT, Radom, 1988. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

30.06.2022

Як цитувати

Шостаківський, І. І., & Шостаківський, І. І. (2022). Діелектрометрія мастильних олив у змінному електричному полі. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(52), 24–33. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-24-33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають