Development of a tool for conical thread frictional hardening and tests of its operation

Authors

  • I. P. Taras Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • L. Ya Ropyak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • T. O. Pryhorovska Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • M. Y. Burda Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • O. V. Pryhorovskyi Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-2(49)-25-38

Keywords:

conical thread, tool for friction hardening, hardening technology, details of oil and gas drilling equipment, fatigue strength.

Abstract

The article considers the problem of designing a tool for friction hardening to increase the fatigue strength for conical threaded joints of elements of oilfield and drilling equipment. To increase the fatigue strength, a tool was developed for frictional strengthening of the working surface of the thread. The proposed design of the tool solves the current problem of simultaneous strengthening of depressions and side surfaces of the conical notch, which provides an increase in both fatigue strength and wear resistance. The design dimensions of the developed tool are determined using geometric modeling. The scientific novelty of the developed tool design is to solve the problem of simultaneous strengthening of depressions and surfaces of the conical groove profile, namely different lengths of the side surfaces of the conical groove, by modifying its lateral deforming elements. This simplifies the manufacture of the tool, increases the stability of the tool, the stability of the parameters of the reinforced layer of the working surface of the profile of the conical keyway on the elements of drill strings, and this improves the quality, productivity and efficiency of friction reinforcement of conical keyholes. Hardening was carried out on a lathe 16K20. The following hardening modes were selected: maximum rolling force - 20 kN. The maximum processing speed is 20 m / min. Experimental studies of fatigue strength on the machine IMA-50 threaded parts of oilfield equipment made of steel 40HN, reinforced with the proposed tool. During the development of the method of testing the parts for fatigue strength, a method of loading the sample according to the scheme of pure bending by rotation was adopted. It was found that the fatigue strength of reinforced parts made of 40HN steel was 1.15-1.2 times higher than the fatigue strength of non-reinforced parts made of the same material. The main factors that increase the fatigue strength of the conical threaded connection of parts have been identified.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Samarin O.Ie. Doslidzhennia mitsnosti rizbovoi pary z nakatnoiu rizboiu. Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii. 2013. No 1 (8). P. 190-194. URL: http://kma.ks.ua/ua/images/science/publications/2013/1_8/28.pdf [in Ukrainian]

Rapatskyi Yu.L., Lypka V.M. Matematychna model protsesu nakatuvannia zovnishnikh rizei rolykamy. Visnyk SevNTU: zb. nauk. pr.. Seriia: Mashynopryladobuduvannia ta transport. 2010. Vyp. 111/2010. S.138-143. URL: http://lib.sevsu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/2716/1/111-27.pdf [in Ukrainian]

Povishenie nesuschey sposobnosti krupnih rezbovyih soedineniy poverhnostno-plasticheskoy deformatsiey / I.V.Kudryavtsev, N.D.Scherbyuk, Yu.I.Gazanchan. Vestnik mashinostroeniya. 1982. No 6. P. 44-56. [in Russian]

Grudov A. A., Komarov P. N., Hostikoev M. 3. Tangentsialnyie rezbonakatnyie golovki tipa TNGS. Stanki i instrument. 1976. [in Russian]

GOST 6211–81 Osnovnye normy vzai-mozameniaemosti. Rezba trubnaia koniches-kaia. [in Russian]

Hostikoev M.Z., Ageev V.N. Rasshirenie tehnologicheskih vozmozhnostey i effektivnosti mnogotselevyih stankov putem primeneniya v naladkah tangentsialnyih rezbonakatnyih golovok. Gornyiy informatsionno-analiticheskiy byulleten. 2016. No 8. P. 195–199. [in Russian]

Pesin M.V. Nauchnyie osnovyi modeliro-vaniya protsessa uprochneniya vpadinyi rezby burilnyih trub obkatyivaniem rolikom. Ekspozitsiya Neft Gaz. 2013. No 5 (30). P. 68–70. [in Russian]

Pesin M.V. Povyishenie effektivnosti ekspluatatsii burilnyih trub na osnove razrabotki nauchnyih osnov tehnologicheskogo protsessa uprochneniya rezbyi. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri. 2013. No 4 (47). P. 26-27. [in Russian]

Pat. 4,576,033. SShA, MPK B21H 3/06. Thread Rolling Die Construction / Richard H. Corrette. No 558,947; zayavl. 7.12 1983 ; opubl. 18.03.1986.

Pat. US 9,643,236 B2 SShA, MPK (2006.01) B2IH 3/04, B2IH 3/06. Thread rolling die and method of making same / Prakash K. Mirchandani, V. Brian Shook, Grayson L. Bowman, Matthew D. Benninghoff Brown. – No 12/616,300; zayavl. 11.11.2009 ; opubl. 9.05.2017.

Pat. US 8,506,227 B2 SShA, MPK FI6B 23/00. Thread forming screw thread and corresponding thread roll die / Balasingam Karupaya. No12A665,281; zayavl. 20.06.2007 ; opubl. 13.08.2013.

Pat. 3,691,806 SShA, MPK B21H 3/02, B23G 7/02, B2 LB 1/16. Thread rolling machine for manufacturing a particular type of rolled thread / Yasuo Hanzawa. No 82,938; zayavl. 22.10.1970 ; opubl. 19.09.1972.

Pat. 4,633,696 SShA, MPK B21H3/06. Thread rolling method / Kimimasa Murayama; Shoji Ikawa; Shinobu Kaneko. No 762,396; zayavl. 05.08 1985; opubl. 19.09.1972.

Pat. 4,870,848 SShA, MPK B21H 3/04. Tapered rolled thread bar joint / Anton M. Kies, Harry C. van den Nieuwelaar, Geoff M. Bowmer. No 251,315; zayavl. 30.09 1988; opubl. 03.10.1989.

Pat. # CN100595000C, MPK V21 N 3/08, V 23 G 7/00. Screw rolling machine for inner thread. [in Russian]

. A. s. SSSR 1058699, B 21 H 5/00. Instrument dlya uprochneniya vpadin zubchastyih koles / O.V. Berestnev, V.L. Basinyuk, N.N. Ishin, P.A. Chepa (SSSR). No 3490951 / 25-27 ; zayavl. 09.07.82 ; opubl. 07.12.83, Byul. No 45.

Kirpichnikov F. P., Byikasov V. I. Golovki dlya nakatyivaniya konicheskoy rezbyi. Stanki i instrument. 1978. No 3. [in Russian]

Babey Yu.I. Poverhnostnoe uprochnenie metallov. K. : Naukova dumka, 1995. 253 p. [in Russian]

Uprochnenie rezb instrumentom firmyi ECOROLL NG URL: https://stanko-arena.ru/article/uprochnenie-rezb-instrumentom-firmy-ecoroll-ag.html[in Russian]

A. s. SSSR, No 1516206, B 21 H 3/04. Instrument dlya uprochneniya profiley / V.Ya. Belousov, I.Yu. Gladiy, Z.D. Vasilechko, I.M. Stotskiy, L.Ya. Ropyak, Ya.V. Bilusyak, M.N. Mikityuk (SSSR). No 4379539 / 31-27 ; zayavl. 13.11.87; opubl. 23.10.89, Byul. No 39. [in Russian]

A. s. SSSR, No 118355, V 24 V 39/00. Instrument dlya friktsionnogo poverhnostnogo uprochneniya / V.I. Kyiryiliv, T.N. Kalichak (SSSR). – 4732876/27; zayavl. 29.08.90 (46) 15.02.92.Byul, No 6 (71). [in Russian]

Severinchik N. A., Kopey B. V. Dolgo-vechnost i nadezhnost geologorazvedochnyih burilnyih trub. M.: Nedra, 1979. 176 p. [in Russian]

Vplyv tekhnolohii vyhotovlennia na mitsnist rizby nasosnoi shtanhy / B. V. Kopei, V. V. Mykhailiuk, O. R. Martynets, Yu. Ya. Bub-linskyi. Naftohazova enerhetyka. 2014. № 2. P. 14-20. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nge_2014_2_3. [in Ukrainian]

Vplyv nanokrystalichnoho zmitsnenoho poverkhnevoho sharu na znosostiikist siroho chavunu pry terti z hranychnym mashchenniam / I. V. Hurei, V. I. Hurei, P. R. Dmyterko. Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni. 2014. Vyp. 9. S. 23-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stvm_2014_9_6. [in Ukrainian]

Shvets V.V., Makar E.F., Yakovleva E.V. Fazovyiy sostav belyih sloev na stalyah 40H i 50HFA poluchennyih friktsionnyim uprochneniem. FIziko-hImIchna mehanIka materIalIv. 1985. No3. P. 75-78. [in Russian]

Belyaev M.S., Hvatskiy K.K., Gorbovets M.A. Sravnitelnyiy analiz rossiyskogo i zarubezhnyih standartov ispyitaniy na ustalost metallov. Trudyi VIAM: elektron. nauch.-tehnich. zhurn. 2014. No 9. P. 11. URL: http://www.viam-works.ru (data obrascheniya: 20.09.2018). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-9-11-11. [in Russian]

Published

2020-12-30

How to Cite

Тарас, І. П., Роп’як, Л. Я., Пригоровська, Т. ., Бурда, М. Й., & Пригоровський, О. В. (2020). Development of a tool for conical thread frictional hardening and tests of its operation. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (2(49). https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-2(49)-25-38