ПРОГНОЗ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ ОСАДОВОГО ЧОХЛА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Authors

  • О. П. Петровський Науково-технічна фірма «БІПЕКС л.т.д.», 76000, м. Івано-Франківськ, вул. К. Данила, офіс 1, тел.(0342) 501041
  • Т. О. Федченко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. (03422) 42098
  • Б. Б. Габльовський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. (03422) 42098

Keywords:

north-western shelf of the Black Sea, spatial integral geological and geophysical model, reservoir, ranking score, priority areas for geological exploration.

Abstract

The analysis of geo-density properties distribution within the main seismo-stratigraphic horizons has been done on the basis of established spatial integral geological and geophysical model of north-western part of the Black Sea shelf; zones with enhanced reservoir characteristics have been singled out and a priority directions for further geological exploration within the offshore area of north-western part of the Black Sea  shelf have been specified. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Вакарчук С.Г. Особливості геологічної будови та оцінка перспектив нафтогазоносності відкладів середнього міоцену і верхнього олігоцену на родовищі Субботіна / [С.Г. Вакарчук, О.А. Шевченко, Т.Є. Довжок та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – №3(21). – С. 44- 50.
2 Атлас родовищ нафти і газу України / [редкол.: Федишин В.О. (голова) та ін.]. – Львів: Центр Європи, 1998. – 222 с.
3 Геология шельфа УССР. Нефтегазоносность; под. ред. П.Ф.Шпака. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с.
4 Мельничук П.М. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря: дис. … канд.геол.наук: 04.00.17 / Мельничук Петро Миколайович. – Івано-Франківськ, 2005. – 156 с.
5 Кобрунов А.И. Теория интерпретации данных гравиметрии для сложнопострое-нных сред: учебное пособие / А.И. Кобрунов. – Киев: УМКВО, 1989. – 100 с.
6 Петровский А.П. Математические модели и информационные технологии интегральной интерпретации комплекса геолого-геофизических данных (на примере нефтегазопоисковых задач): дис. … доктора физ.-мат. наук: 04.00.22 / Петровский Александр Павлович. – Ивано-Франковск, 2004. – 367 с.
7 Габльовський Б.Б. Апріорна просторова сейсмогравітаційна модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря – перший крок до розуміння / Б.Б. Габльовський, Т.О. Федченко, О.П. Петровський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. –№2 (35) – С. 9–16.
8 Гожик П.Ф. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря : монографія / [П.Ф.Гожик, І.І.Чебаненко, М.І.Євдощук та ін.]; за заг.ред. М.І.Євдощука. – К.: ЕКМО, 2007. –232 с.
9 Нафтогазогеологічне районування Півдня України та оцінка перспектив нафтогазоносності осадочних і осадочновулканогенних відкладів: звіт про науково-дослідну роботу / [Г.К. Бондарчук, М.Є. Герасимов, В.В.Юдин та ін.] ; НАК “Нафтогаз України”, КП «Південекогеоцентр». – Сімферополь : КП «Південекогеоцентр», 2009. – 170 с.

Published

2010-10-05

How to Cite

Петровський, О. П., Федченко, Т. О., & Габльовський, Б. Б. (2010). ПРОГНОЗ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ ОСАДОВОГО ЧОХЛА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 12–20. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/451

Most read articles by the same author(s)