Промислове нанесення покриттів на втулку підшипника за технологією електроіскрового легування

Автор(и)

  • Zhang Zhengchuan Technical Services Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, 40021, Ukraine
  • Є. В. Коноплянченко Сумський національний аграрний університет, вулиця Герасима Кондратьєва, 160, Суми, Сумська область, 40000
  • В. Б. Тарельник Сумський національний аграрний університет, вулиця Герасима Кондратьєва, 160, Суми, Сумська область, 40000
  • Liu Guanjun School of Mechanical and Electrical Engineering, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang, 453000, China
  • Du Xin Technical Services Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, 40021, Ukraine
  • Ju Yao Technical Services Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, 40021, Ukraine
  • Song Zhaoyang Technical Services Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, 40021, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-15-23

Ключові слова:

втулка підшипника, покриття, електроіскрове легування (ESA), промислове застосування, технічна пропозиція

Анотація

Коротко представлено традиційний процес обробки та виробництва втулки підшипника ковзання. Досліджено, що при традиційному процесі спостерігається нерівномірний  розподіл в антифрикційному шарі твердих частинок, які крім того є різними за розміром. Наявність підвищеного тиску в монокристалах великих частинок призводить до їх руйнування, що спричиняє пошкодження втулки підшипника, та підшипника в цілому. Зменшення розмірів кристалів призводить зо збільшення межі зерен та збільшення  невпорядкованості розташування атомів в них, що в підсумку може підвищити стійкість до деформації та забезпечити міцність та ударну в’язкість сплаву. Тому для поліпшення механічних властивостей підшипника необхідно очистити кристали і здійснити їх рівномірний розподіл. Формування покриттів на поверхні олов'яної бронзи,  здійснено методом електроіскрового легування (ESA) із застосуванням в якості антифрикційного матеріалу срібла, міді, бабіту Б83  та оксиду графену (GO). Аналіз впливу процесу осадження на масообмін, шорсткість, товщину та трибологічні властивості сформованих покриттів досліджували за допомогою електронних ваг, тривимірного оптичного профілометру, скануючого електронного мікроскопа (SEM), спектроаналізатора дисперсії енергії (EDS), металографічної мікроскопії та трибометра. Результати показують, що сформовані покриття є щільними, зерна витонченими, рівномірно розподіленими між металургійним сплавом та підкладкою. Узагальнено та проаналізовано результати випробувань різних типів покриттів, визначено найкращу схему промислового застосування. Здійснено аналіз основного матеріалу, матеріалу покриття, технології обробки та технології формування покриття втулки підшипника, які впливають на якість продукції. Запропоновано нову екологічно безпечну технологію формування функціональних  покриттів опорної втулки з олов'яної бронзи, детально описано етапи проектування, виготовлення, обробки, монтажу та дослідної експлуатації. До промислового впровадження запропоновано  нову технологію, на базі методу електроіскрового легування, нанесення покриттів на втулку з олов’янистої бронзи, що мають переваги по показникам якості поверхні, антифрикційним характеристикам, підвищену стійкість до втоми, надійність, та довговічність. Наведені деякі технічні пропозиції щодо нанесення покриттів на підшипники з олов'янистої бронзи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chen S., Wei L., Cheng B.X., Jin Y.L., Li C., Jia D., Duan H.T. Dry sliding tribological properties of PI/UHMWPE blends for high speed application. Tribology International. 2020. vol. 146, art. No. 106262. doi: 10.1016/j.triboint.2020.106262.

Strebkov S., Slobodyuk A., Bondarev A., Sakhnov A. Strengthening of Cultivator Paws with Electrospark Doping. Eng Rur Develop. 2019. pp.549-554. doi:10.22616/ERDev2019.18.N178.

Liu J.L., Liao R.D., Xie G.X., Xiang J.H., Luo J., Liao B., Liu Q.Y. Tribological properties of CrN coating deposited on 20CrMo against tin bronze. Sci China Technol Sc. 2018. vol. 61, pp.1713-1722. doi:10.1007/s11431-018-9239-7.

Holubets V.M., Pashechko M.I., Borc J., Tisov O.V., Shpuliar Y.S. Wear Resistance of Electrospark-Deposited Coatings in Dry Sliding Friction Conditions. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2021. vol.60, pp.90-96. doi:10.1007/s11106-021-00218-0.

Martsynkovskyy V., Tarelnyk V., Konoplianchenko I., Gaponova O., Antoszewski B., Kundera C., Dyadyura K., Tarelnyk N., Sarzhanov B., Mikulina M., et al. New Process for Forming Multicomponent Wear-Resistant Nanostructures by Electrospark Alloying Method. Springer Proc Phys. 2020. vol.240, pp.135-149. doi:10.1007/978-981-15-1742-6_13.

Radek N., Pietraszek J., Antoszewski B. The Average Friction Coefficient of Laser Textured Surfaces of Silicon Carbide Identified by RSM Methodology. Adv Mater Res-Switz. 2014. vol.874, pp.29-34. doi: 10.4028/www.scientific.net/ AMR.874.29.

Xiao H., Cui Y.X., Xiong C., Chen L., Zhang X.C., Li Y.K., Zhou R.F. Effect of Annealing Temperature on Microstructure and Properties of Thixo-Extruded Tin Bronze Bushing. Rare Metal Mat Eng. 2021. vol.50, pp.4119-4127.

Liu N., Liu Q., Li Z., Bai Y., Sun Y.W., Li Z.D., Bao M.Y., Zhan H., Guo D.G., Ma Y.S. Tribological behavior of plasma-sprayed metal based solid self-lubricating coatings under heavy load. Wear. 2021. vol.486-487, art. No. 204108. doi:10.1016/j.wear.2021.204108.

Andrews M., Polcar T., Sofaer J., Pike A.W.G. The mechanised testing and sequential wear-analysis of replica Bronze Age palstave blades. Archaeometry. 2022. vol.64, pp.177-192. doi:10.1111/arcm.12685.

Zhang Y., Li L., Wang X.M., Zhao Y., Chang Q., Wang W.Y., Xu A.Y. Experimental study on aluminum bronze coating fabricated by electro-spark deposition with subsequent ultrasonic surface rolling. Surf Coat Tech. 2021. vol.426, art. No. 127772. doi:10.1016/j.surfcoat.2021.127772.

Ren X.Y., Zhang G.W., Xu H., Wang Z.J., Liu Y.J., Sun F.E., Kang Y.Y., Wang M.J., Lv W.Z., Yin Z. Effects of B on the Structure and Properties of Lead-Tin Bronze Alloy and the Mechanism of Strengthening and Toughening. Materials. 2021. vol. 14(24), art. No. 7806. doi:10.3390/ma14247806.

Gajmal S.S., Raut D.N. An Investigation on Wear Behaviour of ASTM B23 tin-Based Babbitt Alloy Developed Through Microwave-Assisted Casting. Int J Metalcast. 2022, vol. 48. doi:10.1007/s40962-021-00721-5.

Ribeiro R.M., Camara M.A. Study of the tribological behavior of the Babbitt alloy - steel ABNT 1045 pair when varied thickness and roughness of the coating. Materia-Brazil. 2020. vol.25(2),art.No.e-12661. doi:10.1590/S1517-707620200002.1061.

Amanov A., Ahn B., Lee M.G., Jeon Y., Pyun Y.S. Friction and Wear Reduction of Eccentric Journal Bearing Made of Sn-Based Babbitt for Ore Cone Crusher. Materials. 2016. vol.9(11), art.No.950. doi:10.3390/ma9110950.

Dong Q., Yin Z.W., Li H.L., Gao G.Y., Zhong N., Chen Y.H. Simulation and experimental verification of fatigue strength evaluation of journal bearing bush. Engineering Failure Analysis. 2020. vol.109, art. No.104275. doi:10.1016/j.engfailanal.2019.104275.

Ni Y.Q., Dong G.N., Tong Z., Li X., Wang W. Effect of laser remelting on tribological properties of Babbitt alloy. Mater Res Express. 2019. vol.6(9), art.No.096570. doi:10.1088/2053-1591/ab308d.

Paleu V., Georgescu S., Baciu C., Istrate B., Baciu E.R. Preliminary experimental research on friction characteristics of a thick gravitational casted babbit layer on steel substrate. 7th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering. 2016. vol.147, art. No.012028. doi:10.1088/1757-899x/147/1/012028.

Bahrami F., Hammad M., Fivel M., Huet B., D'Haese C., Ding L., Nysten B., Idrissi H., Raskin J.P., Pardoen T. Single layer graphene controlled surface and bulk indentation plasticity in copper. International Journal of Plasticity. 2021. vol.138, art. No. 102936. doi:10.1016/j.ijplas.2021.102936.

Zhang Z.G., Lu X.T., Xu J.R., Luo H.J. Characterization and Tribological Properties of Graphene/Copper Composites Fabricated by Electroless Plating and Powder Metallurgy. Acta Metall Sin-Engl. 2020. vol. 33, pp. 903-912. doi:10.1007/s40195-020-01025-z.

Wang L., Gong P.W., Li W., Luo T., Cao B.Q. Mono-dispersed Ag/Graphene nanocomposite as lubricant additive to reduce friction and wear. Tribology International. 2020. vol.146, art.No.106228. doi:10.1016/j.triboint.2020.106228.

Wu F., Zhao W.J., Chen H., Zeng Z.X., Wu X.D., Xue Q.J. Interfacial structure and tribological behaviours of epoxy resin coating reinforced with graphene and graphene oxide. Surface and Interface Analysis. 2017. vol. 49, pp. 85-92. doi:10.1002/sia.6062.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.06.2022

Як цитувати

Zhengchuan, Z., Коноплянченко, Є. В., Тарельник, В. Б., Guanjun, L., Xin, D., Yao, J., & Zhaoyang, S. (2022). Промислове нанесення покриттів на втулку підшипника за технологією електроіскрового легування. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(52), 15–23. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-15-23