Effect of corrosivity on environment on the residual corrosion rate of steel in the specified range of protective potentials

Authors

  • L. І. Nyrkova E.O. Paton Electric Welding Institute of National academy of Sciences of Ukraine , 03150, Kiev, K. Malevich St., 11
  • S. О. Osadchuk E.O. Paton Electric Welding Institute of National academy of Sciences of Ukraine , 03150, Kiev, K. Malevich St., 11
  • А. V. Klymenko E.O. Paton Electric Welding Institute of National academy of Sciences of Ukraine , 03150, Kiev, K. Malevich St., 11

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-1(48)-7-15

Keywords:

carbon steel, protective polarization potential, cathodic protection, residual corrosion rate, corrosive environment.

Abstract

Studies’ results of the effect of environment’s corrosivity on residual corrosion of carbon steel in specified by DSTU 4219 range of protective potentials is presented. It is shown that this index depends on a number of factors – the polarization potential, the duration of the test and pH. It was demonstrated the decreasing of residual corrosion rate with increasing (in absolute value) of protection potential for environments with pH in the range from 5.6 to 9.6. It is shown that under the same protective potential for 8 hours in these environments, the residual corrosion rate of steel is different. At a minimum potential of -0.75 V in the environment with low acidic and strongly alkaline pH (5.6 and 9.6, respectively) the protective effect (i.e. a decrease of the corrosion rate to the values less than 0.01 mm/year) not achieved. The minimum values of corrosion rates, which are setting are 0,021 0,040 mm/year, and the conditions for the flying of local corrosion can create. In slightly alkaline environment (pH of 8.2) the protective effect achieved at the potential -0,72 V, and minimum protective potential the cathodic protection is effective. With the increase of the duration of investigations up to 1 month in all environments the protective effect achieved at the minimum protection potential, and under it increasing (in absolute value) decomposition of an aqueous solution, accompanied by hydrogen recovery. The rate of residual corrosion in solutions with different pH varies with time: through a short test time (near 8 hours) decreases nonlinearly with increasing the test time (up to 1 month) – a complex dependence on the potential with the minimum values in the area of alkaline pH is observed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Electrochemical study of the corrosion rate of carbon steel in soil: Evolution with time and determination of residual corrosion rates under cathodic protection / Barbalat M., Lanarde L., Caron D., Meyer M., Vittonato J., Castillon F., Fontaine S., Refait Ph. Corrosion Science. 2012. Vol. 55. P. 246-253. URL: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2011.10.031

Barbalat M., Caron D., Lanarde L., Meyer M., Fontaine S., Castillon F., Vittonato J., Refait Ph. Estimation of residual corrosion rates of steel under cathodic protection in soils via voltammetry. Corrosion Science. 2013. Vol. 73. Р. 222–229. URL: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2013.03.038

NACE SP0169-2007 (formerly RP0169) Parts incorporated in pipeline safety regulations Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems. URL: https://store.nace.org/sp0169-2007-formerly-rp0169-

Strizhevskiy I. V., Belogolovskiy A. D., Dmitriev V. I. i dr. Zaschita podzemnyih metallicheskih sooruzheniy ot korrozii: Spravochnik. M.: Stroyizdat, 1990. 303 p. [in Russian].

Medvedeva M. L., Muradov A. V., Pryigaev A. K. Korroziya i zaschita magistralnyih truboprovodov i rezervuarov: Uchebnoe posobie dlya vuzov neftegazovogo profilya. M.: Izdatelskiy tsentr RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2013. 250 p. [in Russian]. URL: http://pb02.twirpx.net/1864/1864987_4B667B5F/medvedeva_m_l_muradov_a_v_prygaev_a_k_korroziya_i_zashchita.pdf

Podgornyiy A.A. Zaschita podzemnyih metallicheskih truboprovodov ot korrozii. K. : Budivelnik, 1988. 76 p. [in Russian].

Polutrenko M. S. Ekologichna bezpeka ekspluatatsii i magistralnih gazoprovodiv. Naftogazova galuz UkraYini. 2014. No 5. P. 45-48. [in Ukrainian]. URL: http://www.naftogaz.com/files/journal/5_2014_preview.pdf

Influence of soil moisture on the residual corrosion rates of buried carbon steel structures under cathodic protection / D. Nguyen Dang, L. Lanarde, M. Jeannin, R. Sabot, Ph. Refait. Electrochimica Acta. 2015. Vol. 176. P. 1410–1419. URL: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.07.097

Jones D. A. Analysis of Cathodic Protection Criteria. Corrosion. 1972. Vol. 28(11). P. 421–423. URL: https://doi.org/10.5006/0010-9312-28.11.421

Peabody’s Control of pipeline corrosion / Edited by RONALD L. BIANCHETTI / Second edition. NACE International The Corrosion Society. 1440 South Creek Drive, Houston, Texas. 2001. P. 347. URL: https://www.academia.edu/21645437/CONTROL_OF_PIPELINE_CORROSION_SECOND_EDITION

Hizhnyakov V.I. Razvitie nauchnyih osnov, razrabotka i realizatsiya novyih kriteriev effektivnosti elektrohimicheskoy zaschityi truboprovodov ot korrozii. Diss. … dokt. tehn. nauk. 05.17.03. 2010.357 p. [in Russian].

Lubenskiy A.P., Lubenskiy S.A., Cheburahtin N.A., Antonov V.G. Lubenskiy. Sostav dlya provedeniya ispyitaniy na stoykost trubnyih staley k korrozionnomu rastreskivaniyu pod napryazheniem. Patent RF No 2082154. Zayavl. 12.07.1994. Opubl. 20.06.1997. [in Russian].

Szklarska-Smialowska K Z., Xia Z., Rebak R.B. Technical note: stress corrosion cracking of Х-52 carbon steel in dilute aqueous solutions. Corrosion. 1994. Vol.50. No. 5. Р.334–338. URL: https://doi.org/10.5006/1.3294341

Mekhanika ruinuvannia ta mitsnist materialiv : dovidkovyi posib. T. 11: Mitsnist i dovhovichnist naftohazovykh truboprovodiv i rezervuariv / H. M. Nykyforchyn, S. H. Poliakov, V. A. Chervatiuk ta in. Lviv : Spolom, 2009. 504 p.

Korroziya i zaschita metallov i oborudovaniya : metodicheskie ukazaniya / sost.: E.V.Shkolnikov, I.Ya. Kiselev. SPb.: SPbGLTU, 2014. 40 p. [in Russian].

Strizhevskiy I. V. Zaschita metallicheskih sooruzheniy ot korrozii. Spravochnik. Izd. 2-e. / Strizhevskiy I. V., Zinevich A. M., Nikolskiy K. K. i dr. M.: Nedra, 1981. 293p. [in Russian].

Shamshetdinova N. K. Povyishenie effektivnosti elektrohimicheskoy zaschityi magistralnyih gazoprovodov pri nalichii otsloeniy izolyatsionnogo pokryitiya. Avtoreferat dis. … kand. tehn. nauk : spets. 25.00.19; 05.17.03. 22 p. [in Russian]. URL: https://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-elektrokhimicheskoi-zashchity-magistralnykh-gazoprovodov-pri-nalich/read

Hizhnyakov V. I., Negodin A. V. Korrozionnoe rastreskivanie katodno zaschischaemyih gazonefteprovodov v protsesse dlitelnoy ekspluatatsii. Vestnik TGASU. 2017. No 4. P. 82-92. [in Russian]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrozionnoe-rastreskivanie-katodno-zaschischaemyh-gazonefteprovodov-v-protsesse-dlitelnoy-ekspluatatsii

Parkins R.N. Current Topics in Corrosion: Factors Influencing Stress Corrosion Crack Growth Kinetics. Corrosion. 1987. Vol. 43, № 3. P. 130–139. URL: https://doi.org/10.5006/1.3583125

GOST 9.502-82 Edinaya sistema zaschityi ot korrozii i stareniya. Ingibitoryi korrozii metallov dlya vodnyih sistem. Metodyi korrozionnyih ispyitaniy. 17р.

Published

2020-06-29

How to Cite

Nyrkova Л. І., Osadchuk С. О., & Klymenko А. В. (2020). Effect of corrosivity on environment on the residual corrosion rate of steel in the specified range of protective potentials . Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (1(48), 7–15. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-1(48)-7-15