ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОТИПОМПАЖНИХ ЛІНІЙ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

Authors

  • В. І. Слободян Богородчанське ЛВУМГ “Прикарпаттрансгаз” ДК “Укртрансгаз”, тел./факс: (03471) 22041

Keywords:

operational reliability, transmission system, defects in the pipeline

Abstract

Series of experimental studies to ensure the reliability of pipeline gas compressor units are conducted. The possibility of using new pipes domestic production of steel 09Г for full replacement of the defective pipeline sections are proved.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Похмурський В.І. Зміна механічних та електрохімічних характеристик сталі газопроводів після тривалої експлуатації / В.І.Похмурський, Є.І.Крижанівський // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № 3. – С. 5-10.
2 Оцінювання роботоздатності сталі 17Г1С після тривалої експлуатації на газогоні / О.Т.Цирульник, М.І.Греділь, О.З.Студент, Г.М.Никифорчин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т.13. – № 4. – С. 49-55.
3 Використання локальних моделей для оцінки залишкового ресурсу магістральних трубопроводів / В.М. Івасів, В.І. Артим, В.М. Нікітюк, О.М. Козак // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій; під заг. ред. В.В.Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2004. – С. 557-562.
4 Методика оцінки втомної довговічності та залишкового ресурсу великогабаритних деталей з допомогою локальних моделей / В.М.Івасів, В.І.Артим, Т.І.Смоляк, О.М.Козак, В.М.Нікітюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 1. – С. 19-24.
5 Пат. 18066 Україна, МПК G01N 3/00, G01M 3/00. Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації за результатами дослідження вирізаних дефектних ділянок / Івасів В.М., Говдяк Р.М., Івченко О.Г., Лопушанський А.Я., Кравець О.А., Дрогомирецький М.М., Василюк В.М., Ільницький Р.М., Артим В.І.; патентовласник ІФНТУНГ.– № u200605396; заявл. 17.05.2006; опуб. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 6 с.
6 Почтенный Е.К. Кинетика усталости машиностроительных конструкцій / Е.К.Почтенный. – Мн.: УП ''Арти-Фекс''. – 2002. – 186 с.
7 Харионовский В.В. Проблема ресурса газопроводных конструкций / В.В. Харионовский // Газовая промышленность. – 1994. – № 7. – С. 17-20.

Published

2010-09-10

How to Cite

Слободян, В. І. (2010). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОТИПОМПАЖНИХ ЛІНІЙ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 84–89. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/465