СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАСТІВ У СВЕРДЛОВИНАХ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ

Authors

  • Я. С. Коцкулич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 504691
  • В. І. Колісник ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 504691
  • В. І. Гриманюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 504691

Keywords:

cement slurry, drill string-casing annular pressure, underground gas storage

Abstract

In the article authors has been analyzed the variable dynamic and effectiveness of drill string-casing annular pressure at Bogorogchany underground gas storage. It is proposed the algorithm of creating underground gas storage model.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Федутченко А.М. Про необхідність створення ПСГ в південно-західному регіоні України та геологічні передумови до цього / А.М. Федутченко, Т.І. Дячук // Питання розвитку газової промисловості України: збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 31. – С.195-199. – ISBN 5-7768-0033-1
2 Сухін Є.І. Елементи створення, формування та експлуатації підземних сховищ газу / Є.І. Сухін, Б.І. Навроцький. – К. : ППНВ, 2004. – 528 с. – ISBN 966-8638-00-X.
3 Банатов В.П. Исследование облегченных тампонажних растворов для крепления скважин при строительстве подземных газохранилищ / В.П. Банатов, Б.І. Навроцький // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. — 1974. – Вып. 11. – С. 70-72.
4 Колісник В.І. Удосконалення методів підвищення герметичності заколонного простору свердловин підземних сховищ газу: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.15.06 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1990. – 18 с
5 Купчинський О.А. Оперативне прогнозування основних експлуатаційних параметрів сховища газу / А.О. Купчинський // Питання розвитку газової промисловості України: збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 36. – С. 100-107 – ISBN 5-7768-0033-1.
6 Браун К. Технології автоматизації що застосовуються на підземних сховищах газу / Кеннет Браун // Schlumberger Oilfield Review. – 2008. – №2. – С. 4-17.
7 Проект заміни азотом частини буферного об’єму газу: тезисы докладов на международной конференции «ВНИИгаз на рубеже веков — наука о газе и газовые технологии.» (Секция «Подземное хранилище газа») / Чередниченко А., Савків Б., Деркач М. та ін. — М.: ООО «ВНИИгаз», 2003 – 73 с.

Published

2010-09-08

How to Cite

Коцкулич, Я. С., Колісник, В. І., & Гриманюк, В. І. (2010). СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАСТІВ У СВЕРДЛОВИНАХ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 27–31. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/453

Most read articles by the same author(s)