Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості

Автор(и)

  • В. М. Глібчук ПВНЗ «Галицька академія», 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 227

Ключові слова:

інвестиційне рішення, інвестиційний проект, ризик, ефективність, метод.

Анотація

В умовах ринкової економіки інвестиції є основою розвитку підприємства. Впровадження всіх форм інвестицій
потребує обов’язкового обґрунтування та визначення їх ефективності. Досліджено проблеми,
пов’язані з реалізацією передінвестиційної стадії інвестиційного процесу. Уточнено поняття «інвестиційного
ризику» та дію як внутрішніх, так і зовнішніх чинників ризику, визначено його вплив на прийняття інвестиційних
рішень. Встановлено, що наявність ризику постійно стимулює і підштовхує суб’єкта до активного
пошуку оптимального варіанту вкладення капіталу. Проаналізовано ступінь ризику при реалізації
довготермінового інвестиційного проекту та основні принципи прийняття підприємством інвестиційного
рішення. Проведений аналіз інвестиційних проектів з урахуванням сукупності важливих моментів, що формують
розмаїття і типову послідовність операцій розробки й оцінки проекту, а також вказано на доцільності
при обґрунтуванні інвестиційного проекту обчислювати показники ефективності на різних стадіях
життєвого циклу. Розроблено методику обґрунтованого прийняття інвестиційних рішень, використання
якої дасть змогу підприємствам своєчасно відмовитися від реалізації неефективних інвестиційних проектів.
Інвестиційний проект варто затверджувати тільки в тому випадку, якщо очікуваний прибуток забезпечить
бажаний для підприємства рівень рентабельності інвестицій у межах визначеного терміну.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Азарова А.О. Оцінка ефективності інвестиційних
проектів [Текст] / А.О. Азарова,
Д.М. Бершов // Фінанси України. – 2004. – №9.
– C. 52-56.
2 Гайдис Н.М. Інвестування [Текст] /
Н.М. Гайдис. – Львів: Львівський банківський
інститут НБУ, 2002. – 271 с. – ISBN 966-7330-
41-9.
3 Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності
інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації
[Текст] / А.Ф. Гойко. – К: ВІРА-Р, 1999. – 320 с.
– ISBN 966-95440-3-3.
4 Гранатуров В.М. Экономический риск:
сущность, методы измерения, пути снижения
[Текст]: учебное пособие / В.М. Гранатуров. –
М.: Дело и Сервис, 2002. – 230 с. – ISBN
5-8018-0060-3.
5 Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної
діяльності. Інвестування [Текст] /
А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 424 с. –
ISBN 966-8019-66-0.
6 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність
[Текст] / Т.В. Майорова. – К.: ЦУЛ, 2004. –
376 с. – ISBN 966-8253-35-3.
7 Мойсеєнко І.П. Інвестування [Текст] /
І.П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с. –
ISBN 966-346-097-0.
8 Старостіна А.О. Ризик-менеджмент
[Текст] / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.:
ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. –
200 с. – ISBN 966-622-154-3.
9 Федоренко В. Інвестиції та економіка
України [Текст] / В. Федоренко // Економіка
України. – 2007. – №5. – С. 12-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

09.03.2012

Як цитувати

Глібчук, В. М. (2012). Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(31), 177–184. вилучено із https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/108