Слободян, В. І. “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОТИПОМПАЖНИХ ЛІНІЙ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ”. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, no. 4(26), Sept. 2010, pp. 84-89, https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/465.