Федоришин, Д. Д., and Б. І. Садівник. “ПРО ЗВ’ЯЗОК РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ З ФОРМУВАННЯМ ПОКЛАДІВ НАФТИ ТА ГАЗУ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ”. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, no. 4(26), July 2010, pp. 5-11, https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/450.