Кусий, Я. М. (2022) «Аналіз технологічного успадковування параметрів якості виробів за критерієм однорідності матеріалу», Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (2(53), с. 7–16. doi: 10.31471/1993-9965-2022-2(53)-7-16.