Паневник, Д. О. (2022) «Використання комплексного потенціалу плоскорадіального потоку для моделювання робочого процесу свердловинного струминного насоса», Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(52), с. 42–49. doi: 10.31471/1993-9965-2022-1(52)-42-49.