Слободян, В. І. (2010). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОТИПОМПАЖНИХ ЛІНІЙ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 84–89. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/465