Федоришин, Д. Д., & Садівник, Б. І. (2010). ПРО ЗВ’ЯЗОК РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ З ФОРМУВАННЯМ ПОКЛАДІВ НАФТИ ТА ГАЗУ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 5–11. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/450