(1)
Zhengchuan, Z.; Konoplianchenko Є. В.; Tarelnyk В. Б.; Guanjun, L.; Xin, D.; Yao, J.; Zhaoyang, S. Industry Application of the Coatings on the Bearing Bush by Electro Spark Alloying Technology. SBIFNTUOG 2022, 15-23.