[1]
Пилипів, Н.І. 2010. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. 4(26) (Aug. 2010), 120–124.