[1]
Федоришин, Д.Д. and Садівник, Б.І. 2010. ПРО ЗВ’ЯЗОК РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ З ФОРМУВАННЯМ ПОКЛАДІВ НАФТИ ТА ГАЗУ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. 4(26) (Jul. 2010), 5–11.