№4(22), 2009

Версія для друку

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Економічна оцінка ефективності постреінжинірингових інвестиційних проектів реформування регіональних суспільних систем
М.В.Палійчук

Особливості ціноутворення на регіональних ринках природного газу
О.Г.Дзьоба

Аналіз формування і використання виробничих потужностей нафтогазовидобувних підприємств Західного регіону
І.М.Мазур

Проблеми ціноутворення на вуглеводневу сировину в Україні
І.М.Іванченко

ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Статистична обробка результатів газогеохімічних досліджень за допомогою штучних нейронних мереж
Т.В.Омельченко

РОЗВІДУВАЛЬНА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА

Оцінка можливості проривання річки сівка в Домбровський кар’єр Калуш-Голинського родовища калійної солі
С.М.Багрій

БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Корозійно-електрохімічні дослідження геофізичних кабелів у середовищі бурового розчину
В.В.Гладун, В.М.Івасів, О.С.Калахан, В.В.Гриців

Оцінка навантаженості бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій
В.І.Артим

До питання оптимізації просторової архітектури стовбура свердловини
Б.А.Тершак, М.М.Величко, Є.М.Ставичний, С.А.П’ятківський

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Енергоефективний спосіб видобування та підготовки газу
Ю.Л.Фесенко, О.М.Шендрик

Визначення ефективності активного протильодового захисту нафтогазових морських стаціонарних платформ
О.В.Хотнянська, С.О.Овецький

Стендові дослідження ефективності інгібіторів корозії з використанням методу лінійної поляризації (LPR)
Р.М.Вишневський, В.В.Григораш, Л.Б.Хом’як, М.М.Дранчук, Б.Л.Литвин

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Вдосконалення конструкції вставного твердосплавного оснащення тришарошкових бурових доліт
Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, Т.Б.Пасинович

Гальмування росту тріщин в насосних штангах полімерними композиційними стрічками
Б.В.Копей, С.Ю.Онищук, О.О.Онищук,< В.Б.Копей, І.І.Стеліга

Моделювання напружено-деформованого стану нової конструкції з’єднання “корпус (шарошка) – твердосплавна вставка”
В.А.Корнута

Енергозатрати у процесі буріння свердловин долотами різних конструкцій
І.І.Чудик, В.Р.Процюк, І.В.Підберезький

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в околі системи поверхневих тріщин у трубопроводі
Ю.В.Банахевич

Полімерні матеріали для спорудження трубопровідних систем
М.В.Панчук, Л.С.Шлапак, М.Д.Гриценко

Математична модель процесу деформування перерізу за даними внутрішньотрубної інспекції трубопроводів
А.П.Олійник, Б.С.Незамай

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Математична модель газоперекачувального агрегату як елемента системи автоматичного керування процесом компримування природного газу
М.І.Горбійчук, М.І.Когутяк, О.Б.Василенко

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Прогнозування впливу Качанівського нафтогазоконденсатного родовища на навколишнє середовище
Е.Е.Абдурагімова, Я.М.Семчук, І.М.Облещук

Оцінювання впливу вторинних методів інтенсифікації видобутку нафти на довкілля
В.З.Сабан, Я.М.Семчук

Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах Україні
О.В.Пендерецький

Електромагнітні дослідження Домбровського кар’єру і прилеглих територій
О.В.Палійчук, О.І.Романюк