№2(39), 2015

Версія для друку

naukoviy_visnik_2_39_2015.jpg

 

ГЕОЛОГІЯ, РОЗВІДКА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт
Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, С. С. Куровець, Т. В. Здерка, І. В. Артим

Колекторські властивості алевро-піщаних візейських і турнейських порід лисогірсько-ярошівської зони Дніпровсько-Донецької западини
В. А. Іванишин, А. Я. Копчалюк

Першочерговий комплекс геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на початковій стадії вивчення
В. П. Чепіль

Основные причины безрезультатности поисково-разведочных работ на ряде площадей Бакинского архипелага
К. Н. Каграманов

Деякі геоморфологічні характеристики cелів Закарпаття та їх зв`язок із літологією
Т. Б. Чепурна, І. В. Чепурний

Петрофізичні властивості гірських порід Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ
О. П. Петровський, Т. О. Федченко, І. В. Рига

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ

Підвищення ступеня газовилучення з газових родовищ в умовах газового режиму розробки
О. Р. Кондрат

Електромеханічна модель адаптивного вібросита для очищення бурового розчину
В. Т. Болонний, Р. В. Чубик, Н. М. Зрайло

Вплив жорсткості амортизатора на дискретний ударний імпульс під час ліквідації прихоплень бурильної колони
К. Г. Левчук

Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними
В. Б. Воловецький, О. Ю. Витязь, В. І. Коцаба, О. М. Щирба, О. М. Витвицька

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

Розроблення обладнання для дослідження вузлів тертя, що працюють при зворотно-поступальному русі
С. І. Гладкий, С. П. Палажченко

Дослідження особливостей структурної деградації тривало експлуатованих трубних сталей
В. Д. Миндюк

Дослідження впливу температурного фактора на характеристику нафтового струминного насоса
Д. О. Паневник

Оптимізація технологічних параметрів процесу відцентрового армування заготовок деталей з двома взаємноперпендикулярними осями обертання ливарної форми
Л. Я. Роп'як, І. О. Шуляр, М. С. Воробйов, О. М. Богаченко, Є. В. Остапович

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Режим роботи НПС нафтопродуктопроводу при використанні протитурбулентних присадок
В. Я. Грудз, Р. С. Аль-Дандал

До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах. Частина ІІ
А. В. Василик, В. Б. Запухляк, І. М. Сем'яник, Н. М. Запухляк

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ І ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА

Імітаційне моделювання удосконаленого алгоритму ідентифікації технічного стану об'єктів, передаварійних ситуацій та ускладнень, які виникають під час роботи складних технологічних систем
Л. Я. Чигур