№2(35), 2013

Версія для друку

naukoviy_visnik_2_35_2013.jpg
 

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ
Є.І. Крижанівський, О.Г. Дзьоба, А.П. Джус, Ю.В. Міронов

Експериментальні дослідження перехідних процесів у магістральних нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів
М.Д. Середюк, С.Я. Григорський

Компаративний аналіз ефективності використання газотурбінного та електричного приводів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів
Н.В. Люта, О.Я.Дубей, І.М. Ісаєва

Методологія розрахунку густини природного газу в магістральних газопроводах великої протяжності
О.М. Сусак, Д.А. Волинський

Визначення відстані між роликовими опорами дюкера при його протягуванні через водну перешкоду
Т.Ф. Тутко, В.Б. Запухляк

ГЕОЛОГІЯ, РОЗВІДКА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Просторові побудови критерію ймовірності розвитку зсувів
Е.Д. Кузьменко, І.В. Крив’юк

Петрофізичне моделювання взаємозв’язків фільтраційно-ємнісних параметрів поліміктових порід-колекторів ДДЗ
О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин, В.В. Федорів, Я.М. Коваль, А.П. Олійник

Підвищення ефективності визначення коефіцієнта газонасичення складнопобудованих порід-колекторів шляхом побудови індивідуальних моделей електропровідності
Я.М. Коваль

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ

Вимоги до технологічних властивостей дисперсних матеріалів, придатних для тампонування тріщин у процесі видобування нафти
В.С. Бойко, В.М. Дорошенко, Р.В.Грибовський, Р.В. Бойко

Експериментальні дослідження неорієнтованих компоновок низу бурильної колони на механічних моделях
І.І. Чудик

Методика тестування ефективності соляно-кислотних обробок порід-колекторів (на прикладі нижньопермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини)
В.М. Владика, М.Ю. Нестеренко, Р.С. Балацький, Т.В. Здерка

Збільшення обсягів відбору газу в умовах періодичної експлуатації газоконденсатних свердловин
В.Б. Воловецький, О.М. Щирба, О.Ю. Витязь, Я.В. Дорошенко

Узагальнена методика розрахунку енергетичних витрат при роботі неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для роторного способу буріння
І.І. Чудик

Екологічні аспекти при видобуванні газу з нетрадиційних колекторів
В.С. Боднарчук, А.П. Мазур, Л.В. Кобелінець, О.В. Палійчук

Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ
Р.М. Кондрат, Л.Б. Мороз, В.Д. Михайлюк

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

Методика для досліджень особливостей взаємодії деформованих поверхонь металу трубопроводів з воденьвмісними середовищами
І.М. Дмитрах, А.М. Сиротюк, Р.Л. Лещак, О.Л. Лутицький

Розроблення електроіскрових покриттів на основі карбідосталей NbC-сталь Гадфільда
П.М. Присяжнюк, Я.А. Криль

Дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини свердловинного струминного насоса на його характеристики
О.П. Мельников

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ І ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА

Методи злиття даних для виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів
Л.І. Давиденко, Г.Н. Семенцов

Методи і прилади контролю енергетичних параметрів ефективності буріння свердловин електробурами
А.О.Семенцова, Л.О.Копистинський

Розроблення інформаційної web-орієнтованої системи контролю успішності студентів
Ю.В. Паньків

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів карпатського макрорегіону
А.В. Ключенко

Методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі
І.Г. Фадєєва

Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір
А.С. Полянська

Бренд як елемент системи управління компаніями на роздрібному ринку нафтопродуктів
О.Я. Малинка, А.О. Устенко

Інноваційна економіка як стратегічний напрям удосконалення обліку необоротних активів
С.М. Кафка

Економічні особливості використання енергії відновлюваних джерел в індивідуальних господарствах
У.Ю. Палійчук