№2(32), 2012

Версія для друку

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Використання CNG-технології для постачання газу до України
Є. І. Крижанівський

Контейнерне транспортування газу як альтернативний спосіб вирішення питань енергетичної безпеки
О. М. Шендрик, М. І. Фик

Особливості розрахунку режимів розвантаження CNG суден у існуючі газотранспортні системи
О. М. Сусак

Вивчення впливу четвертинних нітрогеновмісних сполук на швидкість мікробної корозії сталі
М. С. Полутренко

Використання геотермальної енергії в Україні: можливості та перспективи
У. Ю. Палійчук

Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами
І. О. Камаєва, Л. Я. Савчук, Я. М. Семчук, О. М. Лев, Л. І. Камаєва

Формалізація задачі дослідження впливу забруднення ґрунтів на екологію навколишнього середовища
М. В. Крихівський, Д. Ф. Тимків, Д. Д. Матієшин

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ

Аналіз методик, що застосовуються при розрахунку тарифів на транзит та транспортування газу в країнах ЄС та в Україні
М. П. Лінчевський, О. Е. Луцик, Н. М. Лінчевська

Визначення потужності ГТД ГТН-6 та режимних параметрів нагнітача Н-6-56-2 за допомогою прикладної програми ПК та вимірювача витраченої потужності ГТД торсійного типу
О. Д. Іванов

Вплив нерівномірності споживання газу на корозійно-втомні характеристики зварного з’єднання магістральних трубопроводів
О. С. Тараєвський, С. Й. Тараєвський

Математична модель контрольно-відновлювальних заходів на лінійній частині магістрального газопроводу
І. І. Остапюк

Наукове обґрунтування нормування затрат у процесі абсорбційного осушення природного газ
Я. М. Дем’янчук , Ф. В. Козак

Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного обладнання
О. В. Іванов

Оцінка впливу довкілля на точність теплогідравлічного розрахунку газопроводу
В. Б. Михалків, О. В. Михалків

Оцінка енергоефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій
Я. В. Грудз

Оцінка матеріального балансу газопроводу в умовах нестаціонарного газоспоживання
Н. Я. Дрінь, Р. Б. Стасюк

Оцінка надійності роботи компресорних цехів КС «Ямбурзька» газотранспортної системи «Газпромтрансгазюгорськ»
С. С. Русан

Підвищення коефіцієнта ефективності газопроводів невеликих діаметрів із тривалим терміном експлуатації
Р. В. Кохтюк, В. Р. Маков’як

Програмний розрахунок змін основних параметрів режиму роботи газопроводу для підвищення ефективності роботи очисного пристрою
О.П.Сташинський

Проект експлуатації газового родовища з вмістом сірководневих домішок
Т. А.Мартинюк, О. Т.Чернова

Система стандартизації як засіб забезпечування надійної, безпечної та ефективної роботи ДК «Укртрансгаз»
М. Д. Гінзбург, А. М. Клюнь, І.О.Орлов, І. О. Требульова

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ

Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів із врахуванням наявних корозійних дефектів та умов експлуатації
А. Я. Ждек, В. Я. Грудз

Вплив відкладень парафіну на пропускну здатність магістральних нафтопроводів
Й. В. Якимів

Дослідження кінематики удосконаленої конструкції устаткування для видобування нафти
С. В. Наслєдніков

Математична модель формування ареалу забруднень витоками нафтопроводів
В. В. Ніколаєв

Дослідження впливу тривалості зберігання суміші високов'язкої та малов'язкої нафт на її фізико-хімічні властивості
Л. Д. Пилипів

Універсальна залежність пружності парів нафти від співідношення фаз і температури
Д. В. Лісафін, В. П. Лісафін

СПОРУДЖЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ

Оцінка залишкової міцності ділянок магістральних газопроводів з дефектами
Р. С. Савула, Є. В. Харченко, А. О. Кичма

Некруглість труб. Розрахунок додаткових напружень від внутрішнього тиску
І. В. Ориняк, І. В. Лохман, В. В. Стипура, А. В. Богдан, С. О. Охрімчук

Проблеми і перспективи визначення витоків із трубопроводів
Н. М. Запухляк, О. М. Марчук, В. Б. Запухляк, І. І. Лукашевич

Проблеми і перспективи спорудження підводних газонафтопроводів
Я. В. Дорошенко, Ю.І. Дорошенко, Т. П. Шиян

Проблеми і перспективи утилізації недіючих трубопроводів з урахуванням аспектів екологізації систем транспорту вуглеводневих енергоносіїв
О. М. Бортняк, М. П. Школьний, Р. С. Варик

Методика розрахунку вертикальних зміщень трубопроводу під час переізоляції в гірській місцевості
Ю. Г. Мельниченко

ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ГАЗОНАФТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

Адіабатичний коефіцієнт корисної дії при діагностуванні турбіни
Д. В. Кондратьєв

Аналіз відмов та аварій на магістральних газопроводах УМГ «Львівтрансгаз» і заходи для запобігання їх виникненню
Ю. В. Ільницький

Діагностування технічного стану нагнітача газоперекачувального агрегату з використанням реальних режимних параметрів його роботи
М. П.Возняк, Т. В. Юрчило

Досвід та проблеми оцінки деградування структури та механічних властивостей сталей трубопровідного сортаменту
В. Д. Миндюк, М. О. Карпаш, Є. Р. Доценко

Прогнозування величини діючих напружень у стінці труби з дефектами за результатами внутрішньотрубного діагностування
В. Т. Болонний, Л. І. Мельник

Формування структури показників для діагностування об’єктів ГТС на основі використання методології розгортання функції якості
Ю. В. Воліховський, Т. Г. Бойко