№1(31), 2012

Версія для друку

РОЗВІДУВАЛЬНА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА

Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами
Л. С. Мончак, Г. О. Жученко, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк

Дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Яблунівського газоконденсатного родовища методом ртутної порометрії
О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, В. В. Федорів

БУРIННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Аналіз ефективності промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів
Я. С. Коцкулич, Є. Я. Коцкулич

Особливості проектування обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин
Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків, І. І. Витвицький, Я. С. Білецький

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Особливості видобування нетрадиційного вуглеводневого газу з вугільних родовищ
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Л. І. Пріндин

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами
Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський

Підвищення ефективності пасивного захисту підземних споруд від корозії
Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко

Дослідження нерівномірності подачі трипоршневих та чотирипоршневих бурових насосів односторонньої дії
І. Д. Лівак, І .Ф Концур, В. В. Михайлюк, М. Я. Чичула, Т. В. Яценко

Аналіз структурної схеми устаткування для видобування нафти і її кінематика
С. В. Наслєдніков, Д. Ф. Тимків, Р. Г. Онацко

Експериментальна верифікація скінченно-елементної моделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом
А. С. Величкович, Т. М. Даляк

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Використання адаптаційної моделі для аналізу параметрів безпечного функціонування нафтопроводів
Г. М. Кривенко, М. П. Возняк, Л. В. Возняк

Закономірності росту коротких втомних тріщин у трубах магістрального газопроводу тривалої експлуатації
Т. П. Венгринюк, О.Т. Цирульник

Прогнозування аварійних втрат нафти в розгалужених неізотермічних нафтопроводах
В. Я. Грудз, В. Т. Болонний, А. Я. Ждек

До питання про визначення центра тиску рідини на тверді поверхні
М. І. Мердух, Б. І. Навроцький

Розробка рекомендацій щодо реконструкції сталевих газових мереж шляхом протягування в них поліетиленових труб
А. І. Ксенич, М. Д. Середюк, І. І. Височанський

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу
Р. І. Храбатин, О. В. Храбатин, Л. І. Григорчук, С. М. Никифорук, Л. В. Саманів

Використання нечітких правил для подання знань в інтелектуальних системах нафтогазової предметної області
М. М. Демчина

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України
Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба

Обґрунтування доцільності реінжинірингу недіючих свердловин  нафтогазовидобувних підприємств у геотермальні енергогенеруючі об’єкти
У. Ю. Палійчук

Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості
В. М. Глібчук

Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу
Є. А. Бобров

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологічні дослідження рівня захворюваності населення Калуського промислового регіону
Л. Я. Савчук