№1(17), 2008

Версія для друку

2008_17.jpg

 

ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Гідрогеологічні передумови нафтогазоносності середньокам'яновугільних відкладів північних окраїн Донбасу
Н.П.Макєєва, Б.Й.Маєвський

Геотермічні умовини складчастих Карпат і Закарпатського прогину
В.Г.Осадчий, Ю.З.Крупський, І.М.Куровець, І.І.Грицик, О.А.Приходько

Характер зміни колекторських властивостей алевро-піщаних порід палеозою Ярівсько-Яблунівської структурної зони в Дніпровсько-Донецькій Западині (ДДЗ)
В.А.Іванишин

БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Визначення напружень у бурильній колоні з урахуванням особливостей взаємодії зі стінкою криволінійного стовбура
Р.В.Рачкевич, В.І.Артим, А.А.Козлов

Методичний підхід до раціонального вибору тришарошкових доліт для різних задач спрямованого буріння
І.В.Воєвідко

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Технологія та устатковання для створення багаторазових циклів депресійно-репресійної дії на пласт
Я.Б.Тарко, Я.Я.Тарко

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Використання методу скінчених елементів і пакету програм SolidWorks® і CosmosFlowWorks® для дослідження омагнічуючого пристрою
Б.В.Копей, І.Ф.Концур, В.В.Попадюк

Оцінювання потенційної можливості в’язкого руйнування магістрального нафтопроводу з експлуатаційними дефектами
Р.С.Грабовський, Я.Т.Федорович, І.М.Фартушок, О.Т.Касій

Математичне моделювання свердловинних фільтрів каркасно-стержневої конструкції
Б.В.Копей, О.О.Кузьмін

Метод дослідження стану дизельних двигунів бурових установок шляхом оцінки прискорень колінчастого вала
С.І.Криштопа, Л.І.Криштопа

Прогнозування ресурсу насосних штанг за швидкістю росту трiщин в докритичному перiодi
Б.В.Копей, І.І.Стеліга, В.Б.Копей

Експериментальні дослідження багаторядних стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
Д.О.Вольченко, Д.Ю.Журавльов, А.В.Лещишин

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Методика оцінювання навантаження газопроводу внутрішнім тиском
Є.І.Крижанівський, О.С.Тараєвський, С.Й.Тараєвський

Інтерпретація даних газодинамічних досліджень свердловин псг для інертних газів
П.Р.Гімер

Дослідження впливу температури підігрівання долинської нафти на її реологічні властивості
С.Р.Яновський, М.Д.Середюк, Л.Д.Пилипів

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Схеми симетричних трифазних двошарових обмоток з перемиканням кількості пар полюсів у співвідношенні 1:2 (кількість пазів z=42)
Р.Б.Гаврилюк

Оцінка ефективності мікропрограмування ймовірних переходів послідовності залишків
Я.М.Николайчук, Г.Я.Ширмовський, О.І.Іванкевич, Н.Г.Ширмовська

Комп’ютерна система оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин
В.Б.Кропивницька

Визначення основних геометричних параметрів капілярної системи для дослідного формування усталеного значення потенціалу протікання
О.Ф.Козак

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Енергозбереження — чинник зниження собівартості транспортування газу
І.В.Федорович

Стратегічне планування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
О.П.Романко

Майбутнє газотранспортної системи України в частковому поглинанні її транснаціональними корпораціями?
Л.Т.Гораль

Шляхи вдосконалення організації праці в закладах освіти нафтогазового профілю
Л.С.Стельмащук

Економічна оцінка геологічної інформації нафтогазових компаній
Я.С.Витвицький

Оцінка стану та проблем розвитку машинобудівного комплексу України з врахуванням впливу чинників інвестиційного ризику
В.М.Глібчук

Бенчмаркінг у нафтогазовому комплексі України — дієвий метод для досягнення успіху чи ще один теоретичний міф?
М.О.Данилюк, О.В.Пелех

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Підземне захоронення високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей у виснажені розробкою поклади вуглеводнів як ефективний захід захисту довкілля
О.Р.Манюк, О.Д.Мельник, Я.М.Семчук

Модель для оцінювання маси забруднень, що надходять з ґрунтовими водами у річки внаслідок експлуатації нафтогазових родовищ
Ю.М.Лабій

Порушення геологічного середовища Придністров’я карстовими процесами
Д.О.Зорін

Особливості організації туризму на природоохоронних територіях
Я.М.Дрогомирецький, Г.Є.Долгопола

Метод оцінки екологічної ситуації Галицького району на базі теорії нейромереж
М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович, О.В.Пендерецький

Експериментальні дослідження розчинення соляних уступів Домбровського кар’єру шляхом зрошування
Л.В.Палійчук

Еколого-економічні аспекти розвитку збалансованого туризму в Україні
Я.С.Коробейникова, І.М.Довжинський