Про видання

Версія для друку

 

Назва видання: Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ЗасновникиІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 1993-9965 print

                                                                       ISSN 2415-3524 online

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15833-4305 ПР видане Міністерством юстиції України 16 жовтня 2009 р

Періодичність: Виходить 2 рази на рік

Видається: З грудня 2001 року

 

Журнал включенно до переліку наукових фахових видань

на підставі наказу МОН України від 13 липня 2015 р. № 747

 

Головний редактор: Академік НАН України, доктор технічних наук Є.І. Крижанівський

Заступник головного редактора: Доктор технічних наук О.М. Карпаш

Відповідальний секретар: Доктор технічних наук О.В. Паневник

 

Редакційна колеґія:

1. Докт. наук Абдельбакі Н. (Алжир)

2. Докт. геол.-мінерал. наук Адаменко О.М.

3. Докт. техн. наук Артим В.І.

4. Докт. наук  Беднаж С. (Польща)

5. Докт. техн. наук Бойко В.С.

6. Докт. техн. наук Галущак М.О.

7. Докт. техн. наук Горбійчук М.І.

8. Докт. техн. наук Грудз В.Я.

9. Докт. техн. наук Драганчук О.Т.

10. Докт. техн. наук Івасів В.М.

11. Докт. техн. наук Карпаш М.О.

12. Докт. техн. наук Кондрат Р.М.

13. Докт. техн. наук Копей Б.В.

14. Докт. техн. наук Костишин В.С.

15. Докт. техн. наук Коцкулич Я.С.

16. Докт. геол.-мінерал. наук Кузьменко Е.Д.

17. Докт. техн. наук Лисканич М.В.

18. Докт. техн. наук Лур’є М.В. (Російська Федерація)

19. Докт. геол.-мінерал. наук Маєвський Б.Й.

20. Докт. техн. наук Маєвський С.М.

21. Докт. наук Матишкевич Я. (Польща)

22. Докт. техн. наук Мислюк М.А.

23. Докт. техн. наук Мойсишин В.М.

24. Докт. техн. наук Муравський Л.І.

25. Докт. геол.-мінерал. наук Орлов О.О.

26. Докт. наук Орос В. (Румунія)

27. Докт. фіз.-мат. наук Петровський О.П.

28. Докт. наук Полк Т. (США)

29. Докт. техн. наук Райтер П.М.

30. Докт. геол.-мінерал. наук, докт. географ. наук, докт. техн. наук Рудько Г.І.

31. Докт. техн. наук Семчук Я.М.

32. Докт. техн. наук Середюк М.Д.

33. Докт. техн. наук Федоришин Д.Д.

34. Докт. техн. наук Яремійчук Р.С.

 

Тематика: Тематика журналу «Науковий вісник» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи:

              -геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ;

              -нафтогазова інженерія;

              -машини, обладнання та матеріали;

              -транспорт та зберігання нафти і газу;

              -вимірювання, контроль і технічна діагностика.

 

Мова видання: Статті друкуються українською, англійською та російською мовами

Редактори: М.Є. Рибіцька, О.О. Роспопа

 

Адреса редакції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, Україна, 76019

Тел.: +380 (342) 507796

Тел./факс: +380 (342) 547139

E-mail: redactor@nung.edu.uaredntv@nung.edu.ua

WEB: http://nv.nung.edu.ua