№4(26), 2010

Версія для друку

РОЗВIДУВАЛЬНА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФIЗИКА

Про зв'язок розривних порушень з формуванням покладів нафти та газу у кам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини
Д.Д. Федоришин, Б.І. Садівник

Прогноз нафтогазоносності відкладів осадового чохла Північно-західного шельфу Чорного моря
О.П. Петровський, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський

Особливості поведінки геогустинних властивостей різновікових відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
Н.С. Ганженко, О.Ю. Зейкан

БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Стан і шляхи підвищення якості розмежування пластів у свердловинах підземних сховищ газу
Я.С. Коцкулич, В.І. Колісник, В.І. Гриманюк

Метод розрахунку сил притискання бурильної колони до стінок свердловини довільної кривизни
І.І. Чудик

Про вплив розташування та розмірів стабілізатора на величину зенітного кута
І.А. Васько, А.І. Васько

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Технологія антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання з використанням комплексного інгібітору на основі бішофіту
В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків

Метод боротьби з явищами, що ускладнюють експлуатацію газових і газоконденсатних свердловин на пізній стадії розробки родовищ
М.О. Псюк

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Підвищення довговічності штоків бурових насосів
Ю.Д. Петрина, М.І. Квас, Р.С. Яким

Розробка малогабаритної системи механічної обробки для навчального процесу
А.Г. Панчук, Ю.Л. Гаврилів, В.О. Мельник

Розроблення різьбового з’єднання насосних штанг з рівномірним розподілом зусиль між витками різьби
В.В. Михайлюк

Принципи розробки бази знань з проблем надійності і довговічності різьбових з’єднань
В.Б. Копей, Ю.Д. Петрина

Віртуалізація систем керування та контролю як засіб навчання
А.К. Смаглюк, А.Г. Панчук

Структурування баз знань систем автоматизованого конструювання технологічного оснащення
Р.Т. Карпик, Б.Д. Сторож, О.О. Слабий

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Розрахунок довговічності підводних трубопроводів з урахуванням впливу вертикальної складової хвильового навантаження
Р.О. Дейнега

Забезпечення експлуатаційної надійності протипомпажних ліній газоперекачувальних агрегатів після капітального ремонту
В.І. Слободян

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Нейронна мережа і регулятор з прогнозуванням процесу керування каталітичним реактором у нафтогазовій галузі
М.В. Шавранський, І.І. Чигур, В.М. Шавранський

Автоматизація процесу класифікації запитів користувачів по джерелах даних нафтогазової справи
Т.Р. Стисло, В.І. Шекета

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Дослідження ступеня впливу господарських ризиків на діяльність нафтопереробних підприємств
М.О. Данилюк, Л.І. Ріщук

Методичні підходи до оцінки економічної інформації
Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька

Концептуальні підходи до побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку на газотранспортних підприємствах
Н.І. Пилипів

Підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності підприємств нафтогазового комплексу
В.П. Петренко, Р.Т. Мацьків

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Тенденції виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах нафтогазового комплексу в Івано-Франківській області
О.С. Малишевська, Г.Д. Лялюк-Вiтер

Екологічна оцінка гідроекосистем Битківського нафтопромислу
Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова