№3(29), 2011

Версія для друку

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Корозійно-воднева деградація промислових нафтопроводів (огляд)
Є. І. Крижанівський, Г. М.Никифорчин, О. І. Звірко

Моделювання течії в’язкої рідини за умови наявності відтоку через границю області та перепаду тиску
А. П. Олійник, Л. О. Штаєр

Удосконалення відомого методу розрахунку оптимальної довжини консолей балкових переходів газонафтопроводів через перешкоди
Л. М. Гайдаш

Сучасні технології зварювання магістральних нафтогазопроводів
М. В. Панчук,Л.C.Шлапак,О. М. Матвієнків, О. Л. Козак

Фазовое состояние газопроводной системы в промысловых условиях подготовки газа к транспорту
А. Н. Гурбанов, Ф.С. Сейфиев, Э.Ф. Султанов

ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Нові джерела енергоносіїв у близькому майбутньому
О. О. Орлов, В. С. Боднарчук

Геологопетрофізичні параметри як критерії оцінки колекторських властивостей порід-колекторів та якості покришок
О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Вуглеводнева кольматація пористого середовища привибійної зони пласта
В. І. Пустогов, М. Мик. Орфанова, М. Мих. Орфанова

Експериментальні дослідження впливу пружних коливань на зміну фільтрації нафтоводяної суміші
О. І.Гутак

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Працездатність і шляхи підвищення довговічності відкритих опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт
Р. С. Яким

Вплив зносу деталей пари крейцкопф — напрямні поршневого насоса двосторонньої дії на його кінематичні та силові параметри
В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як, А. Ю. Годлевський

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Система управління якістю в магістральному транспорті газу
Л. Т. Гораль

Создание института транснациональных корпораций в сфере недропользования в Украине как экономическая необходимость в условиях процессов глобализации и интеграции
Ю. В. Разовский, Ю. Н. Макаркин, В. В. Матюха, Е. Н. Сухина

Особливості оцінки ризиків аудиту нафтогазовидобувних підприємств
С. М. Кафка, Є. І. Сухін

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Методи оцінки екологічної небезпеки природно-технічних систем у районах нафтогазовидобування
Л. М. Архипова

Прогностична геоінформаційна модель селенебезпеки як чинник забезпечення надійності експлуатації трубопроводів
Т. Б. Чепурна

Вимоги до сучасного програмного забезпечення систем моніторингу навколишнього середовища об’єктів нафтогазової галузі
О. В. Храбатин, Р. І. Храбатин, Г. В. Григорчук, Л. В. Саманів

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Проблеми безконтактного виявлення та ідентифікації дефектів підземних нафтогазопроводів з поверхні землі
В. С. Цих, А. В. Яворський, С. П. Ващишак

Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння
Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин