№2(28), 2011

Версія для друку


 

РОЗВІДУВАЛЬНА І ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА

Вплив вторинних змін на колекторські властивості глибокозанурених порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
М.І. Манюк, Б.Й. Маєвський, В.Р.Хомин, Т.В. Здерка, І.Л. Захарук

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Боротьба з ускладненнями, що виникають в процесі експлуатаціїї нафтових свердловин Юліївського НГКР
В.Б. Воловецький, О.М. Щирба,О.Ю. Витязь

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату
А.П. Олійник

Дослідження характеристики свердловинних струминних насосів
О.П. Мельников,О.В. Паневник

Напружено-деформований стан композиційних матеріалів
Я.В. Солоничний, В.М. Вакалюк,Ю.М. Лях,Д.Ю. Журавльов

БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Вибір складу армованих тампонажних розчинів
Я.С. Коцкулич, В.І. Гриманюк

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Бандажування трубопроводів як один із шляхів зменшення кільцевих напружень
Л.С. Шлапак,М.П. Лінчевський,В.О. Саркісов

Дослідження тренду втомної міцності з метою оцінки залишкового ресурсу нафтопроводу «Одеса-Броди»
Р.Т. Мартинюк, Т.І.Твердушко

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Стан конкурентоспроможності на машинобудівних підприємствах
О.Є. Кузьмін, Л.Є. Чернобай, О.П. Романко

Критеріальний інструментарій створення та оцінювання змістовності математичних моделей власного капіталу нафтогазових підприємств
О.Б. Василик, Б.Д. Сторож

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку газотранспортної системи України
Л. Т. Гораль

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Про необхідність комплексного використання часових факторів при середньо- та довгостроковому прогнозуванні зсувних процесів
Е.Д. Кузьменко, Л.В. Штогрин

Геоінформаційний аналіз впливу тектонічної будови території Карпатського регіону на просторовий розподіл селевих осередків
Т.Б. Чепурна

Моделювання поширення аерозолів у процесі дугового ручного зварювання при реконструкції та будівництві компресорних станцій магістральних газопроводів
Я.В. Куровець, Я.М. Семчук, В.С. Борин

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Особливості деградації структури матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості її діагностування в нафтогазовому комплексі
В.Д. Миндюк, Є.Р. Доценко, М.О. Карпаш