№2(18), 2008

Версія для друку

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Техногенна ситуація в районі Калуського промислового вузла
Є.І.Крижанівський, Е.Д.Кузьменко, М.В.Палійчук, Б.Т.Бараненко

Нагромаджені сольові розчини калійних копалень. Технологія їх перероблення
І.Ю.Костів, М.В.Карпець

Оцінка гідроекологічного потенціалу басейну ріки Свіча в районі розробки нафтогазових родовищ
Л.М.Архипова

Модель екологічної безпеки територій з техногенним впливом для газотранспортної системи — шлях до сталого розвитку
Л.Д.Потравич

Експериментальні дослідження властивостей піноактивних речовин
М.А.Наследнікова

Математичні моделі прогнозування стоку ріки Дністер для запобігання техногенних аварій магістральних газопроводів
М.І.Горбійчук, О.В.Пендерецький

Аналітичні дослідження процесу розчинення і дифузії солей в гірничих виробках
О.В.Палійчук

ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Оцінка впливу поліміктового складу матриці породи на її питомий електричний опір
С.Д.Федоришин, С.А.Вижва

Геологічний розвиток Панасівсько-Берестівської групи структур
В.А.Іванишин

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Аналіз методів підвищення нафтовилучення на родовищах Прикарпаття
Л.Б.Мороз, В.Д. Михайлюк

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Фізико-математичні основи розрахунку взаємодії муфт і труб у з’єднаннях нафтогазового сортаменту
Є.І.Крижанівський, І.І.Палійчук

Особливості зношування вузлів шток-ущільнення штока поршневих бурових насосів та шляхи підвищення їх довговічності
С.І.Гладкий, В.І.Артим

Оптимізація затягнення різьб у процесі згвинчування насосних штанг
Б.В.Копей, В.В.Михайлюк, В.Б.Копей

Диметилові естери НДК як складова композицій антикорозійних покрить нафтогазового обладнання
М.С.Полутренко

Дослідження впливу деяких техніко-технологічних чинників на холосте обертання бурильної колони
І.І.Чудик

Аналіз поломок насосних штанг у промислових умовах
Б.В.Копей, Ю.С.Зінченко, В.Б.Копей

Про методику визначення витрат палива парогенераторними установками нафтогазового технологічного транспорту
Ф.В.Козак, Б.Д.Процюк, М.І.Богатчук

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Оцінка ефективності стратегій технічного обслуговування уособленого блочно-комплектного об’єкту магістрального газопроводу
Д.Є.Коновалов, Д.Ф.Тимків

Аналіз і причини відмов на нафтопроводі та чинники, що впливають на їх експлуатацію
А.В.Андрусяк

Метод визначення координати механічного пристрою в газопроводі
В.Я.Грудз, Р.М.Терефенко

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Методи та моделі розподілу навантаження між газоперекачувальними агрегатами компресорного цеху
К.Ю.Слободчиков

Управління результатами вимірювань кількості газу під час передавання його від постачальників до споживачів
Н.І.Петришин, Я.В.Безгачнюк

Застосування рядів Фур’є в комп’ютерній графіці для автоматизації та контролю за технологічними процесами у нафтогазовій промисловості
Л.І.Криштопа, А.В.Сворак

Розроблення програмного забезпечення для комп’ютерної системи оптимального керування процесом буріння
В.Б.Кропивницька, Б.В.Клим, Т.В.Гуменюк

Дослідження адаптації інерційного давача МП-95 для вимірювання лінійних прискорень
Б.В.Копей, В.В.Лопатін, О.І.Стефанишин

Мікропрограмні засоби створення інформаційних файлів технологічних та планово-економічних даних процесу буріння
Я.М.Николайчук, Г.Я.Ширмовський, Н.Г.Ширмовська

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Обґрунтування доцільності утримання об'єктів вітчизняної газотранспортної системи в сучасних умовах
Л.Т.Гораль, М.О.Данилюк, І.М.Метошоп, М.Д.Степ’юк

Державні закупівлі як один із інструментів державного регулювання економіки
У.Б.Бережницька

Планування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: сутність та властивості
О.П.Романко

Оцінка первинних чинників впровадження інвестиційного проекту розробки нафтових родовищ
І.М.Іванченко

Еколого-економічний реінжиніринг – новий напрям в управлінні техногенно-небезпечними підприємствами
Г.С.Степанюк

Зниження обсягів використання нафтових палив на міському транспорті
Л.Ю.Козак, О.Л.Мулик