№1(19), 2009

Версія для друку

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Паводкова небезпека, можливість передбачення та подолання її катастрофічних наслідків на Прикарпатті
О.М.Адаменко, М.В.Палійчук

Контроль за станом і охороною поверхневих та підземних вод у процесі спорудження та експлуатації свердловин
Я.М.Семчук, В.З.Сабан

Довгострокове прогнозування стоку ріки Дністер
М.І.Горбійчук, О.В.Пендерецький, М.А.Шуфнарович

Електромагнітне діагностування забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського калійного кар’єру територіях
О.І.Романюк, В.І.Шамотко, С.А.Дещиця, Р.Б.Дутко, Р.І.Кусайло

Науково-практичні засади охорони атмосферного повітря у ході проведення бурових робіт
В.Р.Хомин, П.Г.Дригулич, М.П.Дригулич

Підвищення екологічної безпеки в ході експлуатації нафтових резервуарів
О.В.Паневник

Зонування території населеного пункту за рівнем забруднення ґрунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості (на прикладі міста Івано-Франківська)
В.В.Демчук

Чинники і ризики забруднення довкілля та їх вплив на показник екологічної безпеки об’єкта
Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин

ГЕОЛОГІЯ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Літогенетична тріщинуватість і нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району
Т.В.Здерка

Статистичний аналіз геолого-геофізичних параметрів, узгоджених із зсувонебезпекою локального рівня
І.В.Крив’юк

Виявлення та аналіз періодичних складових в кривих методів геофізичних досліджень свердловин
О.М.Карпенко, О.М.Онищук

РОЗВІДУВАЛЬНА ТА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА

Геомагнітні моделі родовищ вуглеводнів та перспективних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
Р.С.Кудеравець, В.Ю.Максимчук, Ю.М.Городиський

БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Підвищення експлуатаційних характеристик бурильної колони за рахунок використання в КНБК ОБТ змінної жорсткості
М.Є.Сімків, Б.О.Чернов

Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці електрозварювальників при спорудженні магістральних газопроводів
Я.В.Куровець, Я.М.Семчук

НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Метод зміцнення насосних штанг полімерною стрічкою
Б.В.Копей, О.О.Онищук, С.Ю.Онищук, В.Б.Копей

Моделювання теплового стану механізмів з підвищеними робочими навантаженнями
В.В.Волощук

ТРАНСПОРТ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Дослідження газодинамічних процесів в газопроводі, викликаних застряганням механічного пристрою
В.Я.Грудз, Р.М.Терефенко

Підвищення якості зварних швів пластмасових трубопроводів
Л.С.Шлапак, М.В.Панчук, О.М.Матвієнків, Є.А.Дацун

Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей
Р.Т.Мартинюк

Критерії надійності функціонування локальної системи
М.Д.Степ’юк

КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Запобігання ускладнення — поглинання промивальної рідини у процесі буріння свердловин
М.В.Шавранський, І.І.Чигур, В.М.Шавранський

Полі- та моноунітарні логіко-часові перетворення інформаційних потоків в інформаційно-вимірювальних системах бурових виробництв
Г.Я.Ширмовський, Н.Г.Ширмовська, Г.І.Левицька, А.Ю.Левицький

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Інноваційно-економічні засади впровадження розроблених протизношувальних домішок до бурових розчинів різних типів
О.В.Овецька, С.О.Овецький

Стохастичний аналіз формування власного капіталу підприємства (на прикладі ВАТ “Укрнафта”)
О.Б.Василик

Становлення методів оцінки ефективності природоохоронних заходів щодо попередження забруднення навколишнього середовища у процесі розробки нафтових родовищ
Н.О.Гавадзин

Управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу на основі дослідження їх потенціалу
А.С.Полянська, С.А.Побігун

Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу України
С.Я.Кісь, Д.В.Тимошенко, В.П.Петренко

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Математичне забезпечення для оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів за даними інспекції інтелектуальними поршнями
А.П.Олійник, Т.О.Болгаченко