Головна

Версія для друку
Тематика журналу «Науковий вісник» стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи: Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ Нафтогазова інженерія Машини, обладнання та матеріали Транспорт та зберігання нафти і газу Вимірювання, контроль і технічна діагностика Перший друкований номер фахового наукового видання "Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу";